Tielse oorlogsslachtoffers


Opzet van deze website
De oorlogsgeschiedenis van Tiel met nadruk op de Tielenaren die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Ook personen uit omringende plaatsen zijn in het overzicht opgenomen. De inhoud kwam tot stand door de inzet van leden van de Historische Werkgroep Tiel.

Medewerkers:
Wim Fase, Johan Goossen, Ton de Kok, Pierre van der Schaaf, Emile Smit (eindredactie), Jan Vermeulen;
Jan Bouwhuis (fotoredactie), Dick Buijs (website).

Foto's
De meeste foto's van de oorlogsslachtoffers kunnen vergroot worden weergegeven door ze aan te klikken.

Reacties zijn welkom
De informatie op de website is bijeengebracht uit vele bronnen. Juist daardoor kunnen er - vooral op details - onnauwkeurigheden zijn ingeslopen. Wanneer u iets dergelijks aantreft dan wel opmerkingen hebt over de gegevens op de site dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar foto's van de slachtoffers. Mocht u in dit opzicht kunnen helpen, stuur ons dan een .