Bronnen en verwante websitesVoor de gegevens van deze website is veelvuldig gebruik gemaakt van de volgende bronnen.

Bevolkingsregister van Tiel en omliggende plaatsen, 1860-1945.
De gegevens kunnen worden geraadpleegd bij
  • het Regionaal archief Rivierenland (RAR) [ website ] en
  • het Gelders Archief [ website ]
Ook de volgende bronnen werden voor deze website geraadpleegd:
  • Oorlogsgravenstichting Nederland [ website ]. Deze website beschrijft vele oorlogsslachtoffers, de informatie is veelal beknopt.
  • Erelijst van gevallenen 1940-1945 [ website ]. De lijst bevat omgekomen militairen, koopvaardij-lieden en verzetsstrijders. Ook oorlogsslachtoffers die om het leven kwamen in Ned. Indië worden op deze website genoemd.
  • Joods Monument Nederland [ website ]. Deze website beschrijft de slachtoffers van de Holocaust.
  • Oorlogsslachtoffers West Betuwe [ website ]. Deze website beschrijft de oorlogsgeschiedenis van de (huidige) gemeenten Buren, Culemborg en Geldermalsen met nadruk op hen die in de oorlog zijn omgekomen.
Aanvullende informatie werd soms gevonden op genealogie-websites zoals www.genealogieonline.nl en pondes.nl.

Omdat de informatie op de website is bijeengebracht uit vele bronnen, kunnen er - vooral op details - onnauwkeurigheden zijn ingeslopen. Wanneer u iets dergelijks aantreft dan wel opmerkingen hebt over de gegevens op de site dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar foto's van de slachtoffers. Mocht u in dit opzicht kunnen helpen, stuur ons dan een .